Én vagyok az út az igazság és az élet | Nagyszerű információ

Én vagyok az út az igazság és az élet

Αυτό δημιουργεί problémát. János már írta: én vagyok az út az igazság és az élet. “Senki sem jöhet hozzám, hacsak az Atya, aki elküldött engem, nem vonzza őt”, János 6,44. Ha nem tudsz Jézushoz jönni, hacsak az Atya nem vonz téged, és te nem tudsz az Atyához jönni, hacsak Jézus nem vonz téged, akkor dilemmában vagy.

Akár tetszik nekünk, akár nem, a Teremtő a mi Megváltónkat tette az Ő egyetlen Fia – Jézus. én vagyok az út az igazság és az élet. Amíg nem fogadod el Jézust Megváltódnak, addig nem értheted meg és nem lehetsz hálás az Atya szerető könyörületéért, aki Jézus.

Én vagyok az út az igazság és az élet

Ez az egyik legjobban félreértett vers a Bibliában. Ahhoz, hogy megértsd, miért, meg kell értened, mi Jézus. Krisztus nem egy személy, nem egy antropomorf lény, én vagyok az út az igazság és az élet. nem egy cím vagy név. Ő az energia. Krisztus a tiszta, önzetlen szeretet energiája.

A názáreti Jézus volt a megtestesült Krisztus. Keresztény energiát hozott a hús-vér világba. A názáreti Jézus hirdette: “Én vagyok az út, az igazság és az élet. 

Senki sem mehet az Atyához, csakis énáltalam” – Krisztusként beszélt, nem pedig a názáreti Jézus személyében. Azt mondja, hogy senki sem jut el az Atyához, hacsak nem a megtestesült Krisztus.

A főáramlatú kereszténység annyira félreértette (vagy szándékosan félreértelmezte) Jézus Krisztus szavait, hogy valaki pusztán azzal juthat el az Atyához, hogy hisz a Názáreti Jézus személyében, vagy azzal, hogy hisz abban, hogy közvetve, a tettei által meg tud minket menteni.

Nem, senki sem juthat el az Atyához úgy, hogy hisz valamiben. én vagyok az út az igazság és az élet. Az Atyához csak Krisztus megtestesülésén keresztül lehet eljutni.

A nagy Názáreti Tanító Jézus nem az első megtestesült Krisztus volt, és nem is az utolsó. Buddha, Mózes, Krisna, Mohamed, Keresztelő János és sok más ismert és ismeretlen nagy Mester testesítette meg Krisztus energiáját. Még többen fogják megtestesíteni Krisztust az elkövetkező évszázadokban.

Az összes nagy világvallás mesterei egyetlen céllal jöttek: hogy megtanítsák másoknak, hogyan testesüljön meg Krisztus.

Ezért Krisztus nem tartozik egyetlen valláshoz, iskolához vagy szektához sem. Ahhoz tartozik, akinek a szíve isteni szeretettől ég.

Jézus az út az igazság és az élet

Jézus az én Megváltóm. Ő a barátom, a Vigasztalóm a szükség idején, a Tanítóm és a Megváltóm. én vagyok az út az igazság és az élet. Meggyógyít engem.

Hiszem, hogy gyermekként jött a földre. Hús-vér emberként járt itt. Hiszem, hogy keresztre feszítették, meghalt és eltemették. Újra felállt.

Én azt mondom, hogy az Ő Igéje azt mondja, hogy aki hisz Őbenne, az nem hal meg, hanem örök élete lesz. Dicsérjük Istent. Dicsérjük Istent. 

A Biblia sok olyan dolgot mond, ami nem igaz. Például az emberek lenyelik a halakat és visszadobják őket, az óceánok középen kettéválnak (még a folyók is), a víz falszerűen emelkedik, és a közepén szárazföld van. 

A nap még mindig az égen volt, és emberek ezrei vándoroltak a sivatagban évtizedeken át (erre nem találtak régészeti bizonyítékot).

Megváltó és Tanító, Út, Igazság és Élet, Királyok Királya és Urak Ura, Csodálatos Tanácsadó, Hatalmas Isten, Örök Atya, Béke Fejedelme, Immanuel, Messiás, Hajnalcsillag – Jézus az egyetlen út a mennybe.

A Biblia úgy beszél Jézusról, én vagyok az út az igazság és az élet.hogy az Ő szavait idézi. Azt mondja, hogy Ő “az út, az igazság és az élet”. Jézus egyszer megkérdezte Pétert: “Kinek mondod, hogy én vagyok?”. Péter így válaszolt: “Te vagy a Krisztus, az élő Isten fia. Én azt mondom, hogy Jézus a Krisztus, Isten Fia, az út, az igazság és az élet, mert Ő az, akinek mondja magát.

Én vagyok az út az igazság és az élet prédikáció

Jézus Krisztus sokkal több, mint egy ember. Ő az Isten Fia. A vers, amelyre utal, a János 14:6: “Én vagyok az út, az igazság és az élet. Senki sem mehet az Atyához, csak rajtam keresztül.

Az egyetlen út a mennybe Jézus Krisztuson keresztül vezet, ahogy a Róma 10:9-10-ben olvashatjuk. A jó cselekedetek és jó cselekedetek nem menthetnek meg, de Jézus vére megmentett minket. 

Jézus az út, az igazság és az élet; senki sem mehet az Atyához, csakis rajta keresztül. Isten nélkül örökre elveszünk. Mi egy szellem vagyunk, aki ebben az ideiglenes testben él. 

A szellem (lélek) örökké él. Mi történik, ha valaki meghal? Lelkünk elhagyja földi testünket, hogy Isten megítélje, és vagy a mennybe vagy a pokolba kerüljön. Van egy találkozó, amelyet senki sem hagyhat ki, és ez a halál. Egyszer mindenkinek el kell hagynia ezt a helyet.

Miért nem döntesz ma úgy, hogy Jézusnak adod az életed? Ő megment téged bűneidből, és elmossa bűneidet. én vagyok az út az igazság és az élet. A János 3:16 szerint Isten szerette a világot. Egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. 

Isten annyira szeret minket, hogy utat teremtett számunkra, hogy minden bűnünk megbocsáttassék. Ő hűséges, megbocsátja bűneinket és megtisztít minket minden igazságtalanságtól. Isten igéje azt is mondja, hogy bűneinket a feledés tengerébe veti, és soha többé nem emlékszik rájuk.

Én vagyok a feltámadás és az élet

Ismered-e Jézus Krisztust mint “feltámadást és életet”? Az, ahogyan az Úrról gondolkodsz, megmutatkozik az életedben. Jézus neve megmagyarázza, hogy mire képes. Ez a bejegyzés arra bátorít, hogy mutasd meg az Úrba mint feltámadásba és életbe vetett hitedet.

Jézus azt mondta neki: “Én vagyok a feltámadás és az élet. Aki hisz bennem, az élni fog, még ha meg is hal. És aki él és hisz bennem, soha nem hal meg. János 11:25-26 (NKJV).

A tolvaj csak azért jön, hogy lopjon, öljön és pusztítson. én vagyok az út az igazság és az élet. Azért jöttem, hogy életük legyen, és teljes életük legyen – János 10:10 (NKJV).

Húsvétkor Jézus többet kínál, mint a feltámadására való emlékezés és ünneplés. Készen áll arra, hogy újraéleszti azt, ami meghalt vagy haldoklik benned és körülötted. Ő a feltámadás és az élet. Elhiszed ezt?

Márta azt mondta, tudja, hogy Lázár az utolsó napon feltámad, de Jézus válasza azt mondja neki, hogy nem kell megvárnia az utolsó napot; maga a feltámadás közel van – Jézus. 

Jézus még mindig jelen van a Szentlélekben, hogy életet adjon mindannak, ami halott vagy haldoklik benned és körülötted. Nem kell megvárnod a feltámadást az utolsó napon.

De szükség van a Krisztusba mint feltámadásba és életbe vetett hitre, hogy valamit visszahozzunk az életbe. Bármilyen lehetetlen is, meglátod Isten dicsőségét, ha hiszel (János 11:40). 

Jézus azért jött, hogy életetek legyen, mégpedig bőségesen. én vagyok az út az igazság és az élet. Ő hajlandó meghosszabbítani a napok számát, és hosszabb ideig élvezhetitek áldásait.

Ahogy Krisztus feltámadását ünnepelitek, fogadjátok őt feltámadásként és életként. Használd a belé vetett hitedet arra, hogy újraéledjen, ami meghalt vagy haldoklik benned és körülötted. Higgy benne, hogy meglásd Isten dicsőségét az életedben.

Másrészt higgy benne, hogy bőséges életed legyen, hogy minden részed tökéletes egészségben működjön, mert Jézus élete benned van. 

Ez jobb, mintha valami meghalna, majd újra életre kelne. Jézus az élet! Higgy abban, hogy Ő mindent fenntart benned és körülötted, hogy ne kelljen kudarcot vallanod, és Ő ezt meg is teszi.

Azt hiszem, Pál Jézus életének tudatával járt, így volt hatalma eldönteni, hogy meghal-e vagy él-e a testvéreiért. A halál különböző módokon jött, de nem tudta őt megszállni (2Kor 11,23), mert hitt az “életben”.

Én vagyok az út az igazság és az élet jelentése

Philip azt mondta: “Uram, mutasd meg nekünk az Atyát, és mi megelégszünk. Jézus azt mondta neki: “Fülöp, egész idő alatt veled voltam, és mégsem ismersz meg? Ennyi idő alatt, Fülöp, még mindig nem ismertél meg? Aki engem látott, az Atyát látta. 

Hogyan mondhatjátok akkor, hogy “Mutasd meg nekünk az Atyát”? Nem hiszitek, hogy én az Atyában vagyok, és az Atya bennem van? Nem én vagyok az, aki kimondja a szavakat, amelyeket hozzátok intézek. Az Atya az, aki bennem él, aki az én cselekedeteimet végzi. Én az Atyában vagyok, és az Atya bennem van. 

Egyébként, higgye el nekem, én vagyok az út az igazság és az élet. a művek önmagukért vannak. “Bizony mondom nektek, aki hisz bennem, az cselekszi azokat a cselekedeteket, amelyeket én teszek. 

Nagyobb tetteket fog tenni, mint ezek, mert én az Atyához megyek, és bármit kérsz a nevemben, megteszem, hogy az Atya megdicsőüljön a Fiúban. Ha bármit kérsz az én nevemben, megteszem” (János 14:1-14, NIV).

“Üsd a sátoroszlopokat”, “Csókolj meg, Hardy” és “Ez az élet!”. Kérdés: Mi a közös ebben a három állításban? Válasz. A legjobb válasz: E. Lee, Lord Nelson és Ned Kelly).

Nem tudom, miért van az, hogy olyan sok híres utolsó szó hármas (“Et tu Brute”), de azt tudom, hogy egyes kultúrákban az emberek nagyon komolyan veszik az utolsó szavakat, és úgy gondolják, hogy az ember egész élete összefoglalható az utolsó szavakban.

Ezt az elméletet elég nyugtalanítónak találom, mivel gyanítom, hogy az utolsó szavaim az “urrrrghhh” lesznek, ami remélem, hogy nem megfelelő leírása az életemnek. 

Megértem azonban, hogy az emberek miért veszik komolyan egy ember utolsó szavait, és úgy gondolom, hogy nekünk is komolyan kell vennünk egy ember utolsó szavait, ezért azt javaslom, hogy hallgassák meg a mai bibliai olvasmányunkat, amely Jézus utolsó szavait tartalmazza.

Ezek a János 14. fejezetéből származó szavak nem Jézus utolsó szavai. Néhány hete, nagypénteken elgondolkodtunk ezekről az utolsó szavakról, amelyeket a keresztről mondott.

De ezek az utolsó szavai, amelyeket az utolsó vacsorán folytatott párbeszéd során mondott – egy olyan párbeszéd, én vagyok az út az igazság és az élet. amelyet tudományos körökben gyakran “utolsó beszédként” emlegetnek.

És ha elolvassa a végéig, látni fogja, hogy valóban úgy hangzik, mintha valaki utolsó szavai lennének – egy kicsit olyan, mint egy olyan ember ágy melletti beszélgetése, aki rájön, hogy az ideje rövid, hogy a gyermekei szerződésben állnak, hogy szomorú, zavarodott és azon töpreng, hogy mi lesz ezután.

Leave a Comment