Jézus A Gyerekekről | Jézus Mindig Szereti A Gyerekeket

Jézus A Gyerekekről

Jézus szeret téged és jézus a gyerekekről, és terve van az életeddel. Tudod, hogy Jézus szeret téged?” Majdnem mindenki egyetértően bólintott. Tudták, hogy Jézus szereti őket, és hogy ők is szeretik őt.

Jézus A Gyerekekről

Jézus természetesen megérti a kisgyermekeket. Amikor a földön volt, örült a gyermekeknek és jézus a gyerekekről, akik önként jöttek hozzá. Amikor Jézusra és a gyermekekre gondolunk, a békés önátadás képe jelenik meg előttünk.

A gyerekek odafutottak hozzá, az ölébe ültek, hallgatták a történeteit, és mindent magába szívtak. Nincs jobb dolguk, mint időt tölteni azokkal, akik a legjobban szeretik őket.

Jézus életében nem volt ennél kellemesebb helyzet. A felnőttekkel ellentétben, akik kételkedtek, próbára tették, üldözték és végül megölték Istent, a kisgyermekek a maguk aranyos ártatlanságában érezték, befogadták és válaszoltak Isten szeretetére.

Hacsak nem történik bántalmazás vagy elhanyagolás, a gyerekek alapvetően megbíznak a gondozóikban és jézus a gyerekekről. Biztonságban érzik magukat a felnőttek között. De aztán rájönnek, hogy nem mindenkiben lehet megbízni.

Sajnos egyes emberek viselkedése arra tanít, hogy ne bízzanak bennük. Jézus viszont megbízható és jézus a gyerekekrő. Soha nem fog cserbenhagyni vagy csalódást okozni. Az Ő szeretete örök és tiszta.

Amíg gyermeki maradsz Jézus iránti szeretetedben, addig elkerülheted a zsibbadtságot, a kétséget és a félelmet. Az Ő szeretetében való megnyugvás, az Ő vezetésében való bizalom és a gyermeki közelség megváltoztatja az életre vonatkozó perspektívádat. Micsoda öröm az ő jelenlétében lenni. A kisgyermekek szeretik Jézust. Mi is.

Hoztak tehát kisgyermekeket, hogy megérintsék őket, de a tanítványok megdorgálták azokat és jézus a gyerekekről, akik kisgyermekeket hoztak. Amikor Jézus ezt látta, nagyon megharagudott, és így szólt hozzájuk: “Engedjétek hozzám a kisgyermekeket.

És fogadjátok őket. Ilyen az Isten országa. Bizony mondom nektek, aki nem fogadja el az Isten országát, mint a kisgyermek, nem megy be oda” (Márk 10:13-16).

Jézus Megáldja A Gyermekeket

Jézus tudta és jézus a gyerekekről, milyen az Atya áldását élvezni, és amikor végül otthagyta tanítványait, felemelte kezét és megáldotta őket. Az ősegyház vezetői, megbecsült zsidó örökségük miatt, kétségtelenül tisztában voltak az emberek megáldásának lelki érdemével.

Jézus testvérei és jézus a gyerekekről, Jakab, Péter és János buzgón küldték neki a kegyelem, a béke és az irgalom áldásait. Ez mindig több volt, mint egy üdvözlés. 

Az atyai áldást és annak fogadását soha nem szabad elhanyagolni. Próbáld ki ezt. Törekedjetek rá, és élvezzétek a következményeket, akár ti vagytok azok, akik áldást adnak, akár azok, akik áldást kapnak.

Lehet, hogy nem mindig lehetséges az Atya áldásait fogadni, de bárhol is vannak, fogadjátok el, fogadjátok be és fogadjátok be őket. A Teremtés könyvének végén két érdekes fejezet foglalkozik ezzel a kérdéssel. 

Izrael, Isten választott népe, az áldások nemzedékről nemzedékre szálltak. Jób imádkozik a fiaiért.

Az Atya feladata a páska-ünnepen az volt, hogy megvédje a házat. Erről a témáról ma már nem sok szó esik, mert elhanyagolták vagy elfelejtették. 

És a család szétesése miatt szinte elvesznek a társadalomban. Tudja, hogy ki áll e mögött? Isten ősi népe folytatta ezt a gyakorlatot. Ostobaság lenne figyelmen kívül hagyni az Atya áldását.

Mielőtt Pál elhagyja Efézust, miután két évig tanított a felmagasztalásról, felhívja a hívőket, hogy gyűljenek köréje. Bátorítani akarja ezeket a férfiakat és nőket, akik közül sokan az ő lelki gyermekei. Jézus minden tanítványát meg akarja erősíteni. Pál nagyon szereti őket. 

Tudta, milyen értékes a lelki atya áldása. Amit mondott, tanított és megmutatott, azt az Újszövetségben az Apostolok Cselekedetei fejezet végén olvashatjátok, de olvassátok el az egész fejezetet, és áldást nyerhettek, ahogyan csak Isten áldhat meg benneteket.

Isten emberei, mint Ábrahám, Izsák és Jákob, megértették, hogy milyen fontos, hogy megáldottak legyenek, és hogy továbbadják az áldást. Ha apa vagy, áldd meg a gyermekeidet. 

Imádkozzatok a gyermekeitekért és unokáitokért, ha ez is része a forgatókönyvnek, de bármit is tesztek, áldjátok meg a gyermekeiteket. Bűn lenne nem megtenni.

Így van ez a gyermeki szívvel is. Amikor rálépnek, tudod, hogy inkább “ellene” vagy “által” beszélsz, mint “vele”. mint személyt (higgye el nekem – még ha a gyermek túl kicsi is ahhoz, hogy ezt kifejezze.). Érzik, és ez formálja őket) újra és újra megdermed (védekezik, nem reagál, zárva van, mint egy út).

Elmondom neked, amit ti tinédzserek elmondtok nekem. Blaine Bartel azt mondja: “A fiatalok úgy viselkedhetnek, mintha egy másik bolygón szeretnének élni, de azt akarják, hogy te vezesd és irányítsd a lelki életüket. Ők is igénylik a korrekciót és a fegyelmet, amikor a természetes életükről van szó.

Blaine azt is elmondja, hogy a gyerekeknek leginkább Időre van szükségük. És a legfontosabb dolog, amit az idővel tehetünk, hogy meglátogatjuk őket, és különösen meghallgatjuk őket. Egy régi, kiváló tanítás szerint: “Ha kapcsolatot akarsz építeni valakivel, mindig próbáld meg megérteni őt, mielőtt azt szeretnéd, hogy ő megértsen téged.” Nekünk, szülőknek ez néha nehéz. 

Jézus Megáldja A Gyermekeket

Úgy érezzük, hogy mi már átéltük, így mindent szépen megértünk, és tisztelni kell a gyermekünket, és hallgatni rá! Lehet, hogy papíron jól hangzik, de a való világban, a személyiségproblémák mellett ez egyszerűen nem fog működni. 

Időt kell töltenie azzal, hogy meghallgatja a gyermekét, és megpróbálja megérteni őt – ez adja meg a jogot arra, hogy meghallgassák. Megérdemled a tiszteletet, de ez nem automatikus jog. Ha erre emlékeztek, akkor jól fogjátok csinálni.

Lukács 8:4-8 (SNC) “Amikor nagy tömeg gyűlt össze, és városról városra jöttek Jézushoz az emberek, ezt a példabeszédet mondta:5 “Egy földműves kiment, hogy elvetesse a magját. 

Amikor szétszórta a magot, egy része az útra hullott; az ég madarai eltaposták és megették. 6 Egy része sziklára esett, és amikor feljött, a termés elszáradt, mert nem volt nedvesség. 7 Amikor a magot szétszórták, eltaposták. 

7 Más magok pedig a velük együtt nőtt tövisek alá estek, és megfojtották a növényeket. 8 Más magvak azonban jó talajra hullottak. És százszor nagyobb termés jött, mint amit vetettek.” És amikor ezt mondta, felkiáltott: “Akinek van füle a hallásra, hallja meg és jézus a gyerekekről.

Gyerekkoromban motoroztam, tudod, terepmotoroztam. Én és a barátaim mindig kerestünk egy jó helyet, ahol gyakorolhatunk. Ez a mező közvetlenül a falu fészere mögött volt, és azt hittük, hogy a miénk. 

Rengeteg időt töltöttünk a mezőn a gazok kaszálásával és dobdarabok készítésével…. és ez tönkretett minket! Sok gaz kell egy félmérföldes pályához! Végül feladtuk, és elkezdtünk körözni ott, ahol a pályát kerestük. 

Eleinte hosszú munka volt – gyomláltuk a gazokat. De újra és újra körbejártuk. és körbe… és körbe… és körbe… és körbe… és körbe… és körbe… Jól tippeltél… A gaz kezdett eltűnni… és a pálya kezdett kialakulni! 

És ahogy haladtunk tovább, az út egyre szélesebb lett és jézus a gyerekekről, és egy idő után már ösvényünk is volt! Megszabadultunk a gyomtól!

Gyermeknevelés Biblia

A gyermekek fegyelmezése könnyű, ha helyesen végezzük és jézus a gyerekekről, és a sikeres szülői munka egyik legfontosabb eleme. Például meg tudja-e tanítani a gyermekét a helyes viselkedésre?

A Biblia azt mondja, hogy a szülőknek megfelelően kell fegyelmezniük gyermekeiket és jézus a gyerekekről. Ezt már a kezdetektől fogva meg kellene tenniük. Gondoskodjon arról, hogy a szülői időt az önfegyelem elsajátítására fordítsák.

A gyermekeket magatartási és érzelmi problémák veszélye fenyegeti, ha nem megfelelően fegyelmezik őket. Példát kell mutatnunk gyermekeinknek. 

Mutasson példát, hogy úgy figyeljenek Önre, ahogy Ön hallgat rájuk. Tanítsd meg őket jó viselkedésre és erkölcsre úgy, hogy megmutatod nekik a te jó viselkedésedet és erkölcsödet. A gyerekek intelligensek.

A szülők mindig fontos szerepet játszanak gyermekeik nevelésében. Ha nem tanítjuk meg őket, akkor egy egész jövő generációt hagyunk cserben. De a jó hír az, hogy soha nem késő változtatni a dolgokon és megváltoztatni a módszereinket.

Hogyan reagálsz, ha a közlekedési lámpa az autód fölött van? Türelmetlen vagy? Ne feledd, hogy a gyerekek figyelnek téged, látják, hogy mit csinálsz, és ők is azt teszik. Mindig fontos, hogy hogyan tanítod őket. Az, hogy hogyan fegyelmezzük gyermekeinket, nagyobb hatással van ránk, mint gondolnánk.

A szülők elvárják tőlünk, hogy kezdjünk el változtatni a fegyelmezés módján, és végül kövessük a példájukat és jézus a gyerekekről. Ön az, aki példát mutat a gyermekeinek, és ennek megfelelően kell cselekednie.

Sajnos a mi társadalmunkban a “fegyelem” szónak negatív felhangja van. Amikor a gyermekekre és a gyermekekre együtt gondolunk, hajlamosak vagyunk azt gondolni, hogy a lényege a büntetés. Ez a szó azonban ugyanabból az etimológiából származik, mint a tanítvány szó.

Krisztus tanítványai követték őt. Jézus azt mondta nekünk és jézus a gyerekekről, hogy ha szeretjük Őt, meg kell tartanunk a parancsolatait. Más szóval, a fegyelem a szó legszorosabb értelmében egy meghatározott rendszer szerinti magatartási kódex betartása.

A felelősség, hogy a gyermekeket az Úr “nevelése és parancsolatai” szerint neveljék, a szülőkre hárul. Ennek a kötelességnek a teljesítése az a küldetés, amelyet Isten adott nekünk.

Ezt többféleképpen is meg lehet tenni. Bár úgy tűnik, hogy ez kevésbé elterjedt, mint a múltban, néhány családban vannak családi áhítatok. Ilyen alkalom lehet egy vacsora.

A reggelit és az ebédet gyakran külön fogyasztják el az egy háztartásban élők, de sokan igyekeznek együtt vacsorázni.

Gyermeknevelés Biblia

A vasárnap az Isten imádásának napja, és a hét munkájától való megpihenés napja és jézus a gyerekekről. Az otthon fontos “képlet” arra, hogy a gyermekeket megtanítsuk Istennek tisztelni és engedelmeskedni.

Az egyház nyilvánvaló módja annak, hogy a gyerekeket Istenről tanítsuk. A vasárnapi iskola célja, hogy az evangéliumot olyan szinten mutassa be, hogy minden korosztály számára érthető legyen. Lehetőséget biztosít a megbeszélésre – kérdések feltevésére és megválaszolására.

Az istentisztelet fő célja Isten teljes Igéjének hirdetése, általában vasárnaponként kétszer, esetleg hetente egyszer. A prédikációk célja a nem hívő keresztények meggyőzése, oktatása, helyesbítése és bátorítása.

Célja, hogy feltárja a Biblia tanítását, és annak elveit beültesse mindazok szívébe, akik hallják és jézus a gyerekekről. Az élet e két területén túl van egy olyan világ, amelyben a keresztény üzenet alapelveit nemcsak figyelmen kívül hagyják, hanem meg is vetik.

Korunk kihívása az, hogy tanúságot tegyünk Istenről és Jézus Krisztus keresztfán végzett megváltó munkájáról azok számára, akik kívül állnak Isten országán.

A gyermekek, akiknek többsége nem keresztény, különösen fogékonyak a világ hamis tanításaira. Ez különösen igaz az általuk látogatott állami iskolákra.

A bennük dolgozó tanárok és igazgatók, az őket felügyelő iskolatanácsok és az őket irányító politikusok arra törekszenek, hogy kizárják Istent. Ez azt jelenti, hogy a Szentháromság gyermekeinek nevelésében ezt a létfontosságú láncszemet kezdettől fogva meg kell szakítani.

Ha azt akarod, hogy gyermekeid “az Úr nevelésében és parancsolataiban” nevelkedjenek, akkor mindent meg kell tenned, hogy elmerítsd őket a hitben. Biztosítania kell, hogy erősebb keresztények teljes mértékben támogassák őket, amíg képesek lesznek kitartani az evangélium mellett.

Más szóval, a tanítvány helyzetébe kell helyezniük magukat és jézus a gyerekekről, hogy az a személy, akit követnek, maga Krisztus legyen.

Biblia gyermek áldás

Azt a kijelentést, amelyben Isten kegyelmét vagy áldását tapasztaljuk, boldogságnak nevezzük. Amikor ezt a szót halljuk, a Máté evangéliumában Jézus hegyi beszédében (5:3-11) leírt kilenc boldogságra gondolhatunk. 

De itt, a Lukács 1:39-45-ben [46-55] Erzsébet, Jézus elődjének, Keresztelő Jánosnak az édesanyja három boldogságot mond. Mária Erzsébetnél tett látogatásáról szóló beszámoló összeköti Lukács evangéliumának két korábbi beszámolóját: Keresztelő János születésének bejelentését (1:5-25) és Jézus születését (1:26-38).

“Erzsébet hangos kiáltással, örömmel üdvözli Máriát, amikor saját “gyermeke az ő méhébe ugrik” (1:41). Semmi sem utal arra, hogy Erzsébet tudott volna az angyal Máriának tett bejelentéséről. Lukács tehát azt mondja, hogy a Szentlélek a forrása annak, hogy Erzsébet tudott Mária terhességéről. 

Míg férje, Zakariás hallgatott (1:20), addig Erzsébetnek, “Szentlélekkel telve” (1:41), hangja van, és kijelentése beteljesíti az angyal Zakariásnak tett bejelentését, miszerint fia “Szentlélekkel telve” lesz, mielőtt megszületik (1:15).

Erzsébet üdvözlete Máriának egy négy részből álló prófétai kijelentés formáját ölti.

Mária és a gyermek áldása, aki születni fog neki (1:42)

a Mária méhében született gyermek személyazonossága (1:43)

az ok, amiért Erzsébet mozgást érzett a méhében (1:44)

Mária hitének megerősítése és az Úr ígéretének beteljesedése (1:45).

Erzsébet orákulumát Mária dicsőítő éneke (Magnificat) követi, amely szoros párhuzamot mutat Hanna imájával (1Sámuel 2:1-10) és a 34. zsoltár első verseivel és jézus a gyerekekről. Azzal, hogy Mária Istent “Megváltójának” nevezi (1:47), kifejezi bizalmát és hitét abban, hogy Isten üdvösségre vonatkozó ígérete beteljesedik. 

Isten a mi Megváltónk, aki sebezhető csecsemőként érkezik hozzánk, de aki megdönti a világ szabályait és a status quo-t. A hatalmasok megalázódnak, az alázatosak felmagasztalódnak, a gazdagok üres kézzel távoznak, az éhezők pedig jóllaknak (1:52, 53).

Mária éneke üzenet számunkra ma, hogy ne bízzunk más hatalomban, és visszhangozza a zsoltáros szavait: “Ne bízzatok fejedelmekben, halandókban, akikben nincs segítség” (146:3).

Advent napjaiban várakozunk, akárcsak Mária. Hittel és reménnyel várjuk a Szentnek, a világ Megváltójának születését. A Mindenható nagy dolgokat tett értünk.

Mit mond pontosan a Biblia a gyermekek fegyelmezéséről, és hogyan kell ezt pozitív és szeretetteljes módon tenni? A gyerekek nyitott elmével jönnek a világra. Más szemmel látják a dolgokat. 

Hallgassa meg ezt a közmondások listáját (a legtöbbjük nem bibliai…. közös közmondások, amelyeket valószínűleg mindannyian ezerszer hallottunk már). Egy tanárnő minden közmondás első felét odaadta fiatal diákjainak, és rájuk bízta a végét.

A gyerekek úgy jönnek erre a világra, mint a kis szivacsok. Magukba szívják és alakítják azokat a hatásokat, amelyeknek ki vannak téve. Gondolkodjunk el azon, hogyan neveljük a gyermeket úgy, hogy a szívének a talaja meg legyen készítve ahhoz, hogy Isten Igéje gyökeret eresszen benne. Ennek során pedig választ kapunk arra a kérdésre, hogy mit mond a Biblia a gyermekek fegyelmezéséről.

Gyermekünket Istennek Tetsző Módon Jézus

A Szentírás egy másik csodálatos szakasza a gyermekek neveléséről szól: “Neveld a gyermeket arra az útra, amelyen járnia kell, és jézus a gyerekekről. képességei vagy hajlama szerint, és amikor felnő, nem fog letérni róla. (Példabeszédek 22:6)

Észrevetted a “és képességei vagy hajlama szerint” kifejezést? Milyen gyönyörű mondat! Ez azt jelenti, hogy minden gyermek egyedi, és hogy a szülői munka fontos része, hogy megfigyeljük, tanulmányozzuk gyermekeinket: 

Milyen a temperamentumuk? Spontán vagy nagyon tervezett életmódot folytatnak? Művészi vagy sportos? Vezetők vagy követők? Erős akaratúak vagy élvezetszeretőek? Mindezek a tulajdonságok – és még sok más – a gyermek “egyéni adottságának vagy hajlamának” részét képezik. 

Szülőként az a feladatunk, hogy bátorítsuk, formáljuk, alakítsuk és vezessük a gyermekeket pozitív és jézus a gyerekekről, istenfélő irányba, amely összhangban van azzal, amire Isten teremtette őket.

SEGÍTENI A GYERMEKEKET A SIKERBEN. Más szóval, ismerje fel, hogy kik ők, és milyen adottságaik és tehetségük van. Adj nekik lehetőséget arra, hogy kibontakozhassanak és az erősségeikben tündökölhessenek: adj nekik zongoraleckéket, hagyd, hogy a szobájukat Broadway-színpadként díszítsék fel és adjanak elő műsorokat, vagy sportoljanak, írjanak történeteket, vagy bármi mást, amiben tehetségesnek látod őket. 

Bátorítsd őket, hogy hobbijukat Isten kedvéért űzzék. Ily módon “arra fogod őket nevelni, hogy azt tegyék, amit tenniük kell, és kövessék adottságaikat és hajlamaikat”.

Kerüljük el tehát a keményfejű gyerekek nevelését azzal, hogy elismerjük őket, időt adunk nekik, meghallgatjuk őket, igyekszünk megérteni őket, mielőtt minket értenének meg, figyelmesen megfigyeljük őket, és támogatjuk őket erősségeikben, hogy ragyogni tudjanak, és hangsúlyozzuk a helyes viselkedés MODELLJÉT, ahelyett, hogy csak beszélünk róla.

Gyermekünket Istennek Tetsző Módon Jézus

Ugyanígy, ha szeretettel és istenfélő fegyelemmel figyelünk gyermekeinkre, meg tudjuk törni a kemény szív talaját, és eltávolíthatjuk a növekedést akadályozó köveket. Ily módon mély karakter jön létre a szívben. És a mély jellem az a termékeny talaj, amely lehetővé teszi, hogy az igaz hit gyökeret eresszen és növekedjen.

Eddig azt tanultuk, hogy a szülők figyelnek, megfigyelnek, bátorítanak, támogatnak, irányítanak és szabályoznak. 

Nem kis teljesítmény, ugye? De minden energiát megér, amit beleteszünk! És ha az Úrra támaszkodunk, Ő mindent meg fog adni nekünk, amire szükségünk van – erőt, bölcsességet vagy mást -, hogy olyan szülőkké váljunk, amilyenekké Ő hív minket.

Tanítsd meg gyermekeidnek, hogy az őszinte megbánás és bűnbánat őszinte megbocsátáshoz vezet. FONTOS: Nem mindig szünteti meg a rossz döntések következményeit.

De ez visszahelyez minket a kapcsolatokban a jó helyre, és lehetővé teszi, hogy szeretetben és örömben haladjunk előre azokkal az emberekkel és jézus a gyerekekről, akiket esetleg megbántottunk vagy megbántottunk, anélkül, hogy rossz döntéseket hoznánk.

Leave a Comment