Jézus születése | Jézus születésének bibliai jelentőségét

Jézus születése

Ebben a cikkben Jézus születése fogunk beszélni. Megbeszéljük, hogyan született és kik voltak akkoriban.

A Biblia azt mondja, hogy Jézus a júdeai Betlehemben született, egy Dávid szülővárosának nevezett városban. Azt is mondja, hogy egy Mária nevű szűz asszonytól született. 

Jézus születése

A Biblia nem említi azoknak az embereknek a nevét, akik jelen voltak, amikor Jézus megszületett, de sok keresztény úgy gondolja, hogy három bölcs vagy mágus kereste fel, hogy ajándékot vigyenek neki a születésnapján, és Istenükként imádják.

A Biblia nem említi azoknak az embereknek a nevét, akik jelen voltak, amikor Jézus megszületett, de sok keresztény úgy gondolja, hogy három bölcs vagy mágus látogatta meg

Jézus Krisztus a kereszténység központi alakja. Betlehemben született és Názáretben élt.

Jézusról a Bibliából tudhatunk meg, amely ősi szövegek gyűjteménye. Az evangélium négy könyv, amelyek mindegyike Jézus életének történetét meséli el: Máté, Márk, Lukács és János.

Máté evangéliuma elmondja, hogy Jézus Betlehemben született, és egész életét Názáretben élte le, ahol ácsként nőtt fel szüleivel, Máriával és Józseffel. Születését december 25-én, karácsony napján ünneplik.

Az Újszövetség felépítése és Jézus alakja

Az Újszövetség a keresztény Biblia második része. Különböző helyeken és időkben különböző szerzők írták. A könyv központi alakja Jézus Krisztus.

Jézus Krisztus, más néven Názáreti Jézus vagy egyszerűen Jézus, a kereszténység központi alakja. A keresztények azt hiszik, hogy ő Isten Fia és az emberiség megmentője, akit azért küldtek a földre, hogy megváltsa az embereket akik a bűneiktől.

Jézus története a születésével kezdődik, amely a keresztény hiedelem szerint december 25-én, a Jeruzsálemhez közeli Betlehemben, egy istállóban történt, mintegy 2 ezer évvel ezelőtt.

Az Újszövetség 27 különböző szerzők által írt szövegből álló összeállítás. Keresztény Bibliának is nevezik, és négy különböző részből áll: evangéliumok, Cselekedetek, Levelek és Apokrifok.

Az evangéliumok négy könyv, amelyek Jézus életének történetét mesélik el. Ők Máté, Márk, Lukács és János. Az Apostolok Cselekedetei Jézus tanítványainak történetét meséli el halála után, nevezetesen azt, hogyan terjesztették el a kereszténységet a világban. 

A levelek Páltól, Pétertől, Jakabtól vagy Jánostól érkeznek a gyülekezetekben élőknek arról, hogyan éljék életüket a keresztény értékek szerint. 

Az apokrif olyan szövegek csoportja, amelyek nem szerepeltek az Újszövetség végső változatában, de mégis érdekes betekintést nyújtanak az akkori ősi zsidó hiedelmekbe.

gyermekségtörténet

Ez nem Jézus története, hanem egy fiú története, aki Betlehemben született és Názáretben nőtt fel. Ez Jézus története, aki nagy emberré lett.

Heródes halála volt az egyik olyan esemény, amely meghatározta életét. Amikor még csecsemő volt, Heródes király hallott róla, és trónját félve megparancsolta, hogy öljenek meg minden csecsemőt Betlehem környékén. 

Isten azonban figyelmeztette Józsefet egy angyal elküldésével, hogy vigye Máriát és Jézust Egyiptomba Heródes haláláig.

Jézus gyermekkorának ebben a történetében nem ez az egyetlen fontos esemény. Sok más esemény is befolyásolta az életét, és azzá tette, aki ma:

– Isten fia

– A bölcsek eljövetele

– Az

Ebben a részben Jézus születésének történetét tárjuk fel.

A történet Heródesszel kezdődik, Heródes és Isten fia halálával.

A bölcs Jézus születéséről szól.

Lukács evangéliuma (Lk)

Lukács evangéliuma a harmadik evangélium a Bibliában. Jézus Krisztus születéséről és életéről szól. 

Az evangéliumot egy Lukács nevű ember írta. Nem volt szemtanúja Jézus szolgálatának, de interjút készített az ott lévőkkel és más dokumentumokat kutatott.

Úgy gondolják, hogy Lukács beszámolója a korai keresztény szótörténeten alapul, és ez lehet a legpontosabb mind a négy evangélium közül, mivel sok olyan részletet tartalmaz, amelyek más evangéliumokban nem találhatók meg, és mert nem volt elfogult a zsidókkal vagy a rómaiakkal szemben, ellentétben Mátéval és János.

Lukács evangéliuma (Lk)

Lukács evangéliuma Lukács orvos és történész kétkötetes munkája. Jézus életéről és tanításairól szól. 

Az evangélium egyike a három szinoptikus evangéliumnak, ami azt jelenti, hogy tartalmilag sok párhuzamot mutat a másik két evangéliummal, Máté és Márk evangéliumával.

Lukács evangéliumát Kr. u. 80 előtt írták. Ennek az evangéliumnak a dátuma Ireneus i.sz. 180-as kijelentéséből származik: “Lukács könyvet is írt az Apostolok Cselekedeteiről.”

Lukács | 2. fejezet

A Lukács egy elbeszélés Jézus életéről. A Lukács más szemszögből mutatja be Jézus történetét. Ez nem csak egy történet, amelyet nemzedékeken át öröklettek, hanem a bibliai események értelmezése is.

Heródes király a történelem egyik leghírhedtebb királya volt, aki Izraelt uralta. Annyira hírhedt volt, hogy a gonoszság és a bűnösség szimbólumává vált. Nemcsak kegyetlenségéről volt ismert, hanem hiúságáról és kapzsiságáról is.

A Lukács 2. fejezet Jézus születésének és a bölcsek látogatásának leírásával kezdődik. 

A részletben van egy Ésaiás idézet is a zsidók királyáról, majd Máté azt mondja, hogy Heródest ez nyugtalanította.Ez a rész Heródes királyról és Jézus születése iránti aggodalmáról szól.

Szent István Társulati Biblia – Máté evangéliuma

Szent István Társulat Bibliája – Máté evangéliuma egy biblia, amelyet 1877-ben adott ki a Szent István Társulat. A társaság egy anglikán vallási szervezet volt, amely 1825-ben alakult. A Bibliát a kereszténység népszerűsítése és az evangelizálás érdekében adta ki.

A Szent István Társaság Bibliája – Máté evangéliuma Máté evangéliumának fordítása angolra az eredeti görög nyelvről. A fordítást Dr. Richard Francis Weymouth készítette, aki korábban 1881-ben Thomas Nelson és fiai számára fordította le az Újszövetséget angolra görögről.

A Szent István Társulat Bibliája – Máté evangéliuma továbbra is népszerű számos keresztény felekezetnél, és 1877-es megjelenése óta sokszor újranyomták.

A Szent István Társaság Bibliája Máté evangéliumának fordítása, és 1838-ban jelent meg. Henry Alford fordította, és Londonban adták ki.

Ez a fordítás inkább irodalmi stílusáról ismert, amely akkoriban népszerű volt, amikor megírta. A fordítást jobbnak tartották az azt megelőző King James Versionnál.

A Szent István Társaság Bibliája a Textus Receptuson alapul, és tartalmaz néhány olvasmányt a Codex Vaticanus Graecus 1209-ből és a Codex Sinaiticusból.

Tartalmaz továbbá néhány olvasmányt Josephus Flavius Antiquities of the Jews című dokumentumából, amely dokumentum a tudósok szerint megbízhatatlan forrás a Jézus Krisztussal vagy a korai kereszténységgel kapcsolatos információkhoz.

Honnan ismerjük Jézus életét?

Jézus élete nem korlátozódik a Bibliára. Vannak más források is, amelyek betekintést nyújtanak abba, hogy ki volt, mit csinált és mit tanított.

Az Újszövetség evangéliumai nem az egyedüli források, amelyek információt nyújtanak Jézus életéről. 

Vannak nem kanonikus evangéliumok is, mint például Tamás evangéliuma és Júdás evangéliuma, amelyek saját, egyedi perspektíváikat kínálják Jézusról.

  • Jézus élete csodálatos dolog.
  • Tudjuk, hogy ez a Biblia miatt történt.
  • A Bibliát sok különböző ember írta hosszú időn keresztül.
  • Néhányan Jézusról és az ő életéről írtak.
  • De nem mindenki ugyanazt írta róla.

Vannak, akik úgy írnak Jézusról, mint emberről, mások pedig úgy, Vannak, akik úgy írnak Jézusról, mint emberről, mások pedig úgy, mint ahogyan Isten fiáról.

Tehát nem tudjuk biztosan, mi történt Jézus életében, de abban az időben biztosak lehetünk, hogy élt, mert a Biblia ezt mondja nekünk.

Evangéliumok Máté, Márk, Lukács és János szerint

Az evangéliumok a Biblia négy könyve, amelyek Jézus életéről és tanításáról szólnak. Az evangélium szó jelentése „jó hír”.

Az evangéliumokat Máté, Márk, Lukács és János írta. Máté vámszedő volt, és egyike Jézus tizenkét apostolának. 

Márk közeli barátja volt Péternek, Jézus egyik tanítványának. Lukács orvos volt, aki Pállal együtt utazott missziós útjain. János halász volt, aki gyermekkora óta barátja volt Jézusnak.

Evangéliumok Máté, Márk, Lukács és János szerint

A négy kanonikus evangélium az elsődleges információforrás Jézus életéről és tanításairól. A négy kanonikus evangélium a következő: Máté, Márk, Lukács és János.

Az első három evangélium valószínűleg Kr. e között íródott. Kr. u. 60-110; a negyedik evangélium kb. Kr. u. 100-150.

Mely evangéliumok beszélnek Jézus születéséről?

A négy evangélium, amely Jézus születéséről szól, Máté, Lukács, János és Márk.

Máté evangéliuma megemlíti, hogy Mária kilenc hónapig terhes volt, mielőtt megszülte Jézust.

Luke arról beszél, hogy Mary elment Elizabethhez, és hogy mindketten terhesek voltak egy babával. Megemlíti, hogy Mária teherbe esett Jézussal, amikor eljegyezték Józseffel.

János arról beszél, hogy születésekor három ember volt – József, Jézus anyja és leendő férje. Azt is megemlíti, hogy ez decemberben történt, amikor Jézus megszületett.

Arról is beszél, hogy Betlehem közelében voltak pásztorok, akik láttak egy angyalt, aki azt mondta nekik, hogy találnak majd egy gyereket pólyába csavarva és egy férfiban fekve.

A négy kanonikus evangélium, Máté, Márk, Lukács és János mind Jézus születését említi.

Máté és Lukács is azt mondja, hogy Jézus a júdeai Betlehemben született. Mark azt mondja, hogy Názáretben született. János nem említi, hol született Jézus.

János azt mondja, hogy Jézus anyja, Mária eljegyezte Józsefet, és férjként és feleségként éltek együtt, amikor teherbe esett Jézussal. Mária szűz, mielőtt foganna Isten szellemével, de nem azután, hogy József spermájával fogan.

Jézus születése és a történeti problémák

Jézus születése évszázadok óta vita tárgya. Jézus születéséről sok történet és legenda szól a Bibliában. Úgy tartják, hogy Jézus december 25-én született, de ennek bizonyítására nincs konkrét bizonyíték.

Az Újszövetség nem említ semmit Jézus születési dátumáról, de azt igen, hogy Betlehemben született. 

A Biblia azt is megemlíti, hogy Heródes elrendelte, hogy minden két éven aluli fiúcsecsemőt öljenek meg, mert attól félt, hogy valaki megdönti őt, és elveszi a trónját. 

De amikor egy bölcs embertől hallott a kis Jézusról, úgy döntött, hogy nem öli meg, mert egy angyal figyelmeztette, hogy ez megtörténik, ha így tesz.

Jézus születése a történelem egyik legismertebb eseménye. Az eseménnyel és annak fontosságával kapcsolatban azonban sok tévhit kering. 

Ez a rész összefoglalja azokat a történelmi problémákat, amelyek Jézus születéséhez kapcsolódnak, és arról is tájékoztatást ad, hogy az emberek mit gondolnak erről.

Jézus Krisztust Isten fiaként ismerik, és a kereszténység központi alakja. Jézus életének forrásai négy könyvben találhatók: Máté, Márk, Lukács és János. Ezeket a könyveket olyan emberek írták, akik ismerték Jézust, vagy olyanok, akik hallottak róla másoktól, akik ismerték (az apostolok).

Leave a Comment